Stikstof (-beheersing) is een belangrijke zaak.

De producten en systemen van Emission Blue zorgen voor verlaging van stikstof(oxiden) in rookgassen, waardoor overmatige uitstoot wordt voorkomen.

Aanvullend kunnen ook koolmonoxide (CO) en koolwaterstoffen (Etheen) worden omgezet naar onschadelijke stoffen CO2 en H2O. Hiermee worden rookgassen geschikt gemaakt voor CO2 bemesting in de kas

 

Onze producten en diensten:

  • DeNox installaties voor o.a. industriële toepassingen, aargas en biogas wkk's

  • Rookgasreinigers voor o.a. glastuinbouw (CO2 bemesting)

  • SCR en OXI katalysatoren

  • Diesel partikel filters en katalysatoren (DPF/DOC)

  • Emissie analysesystemen

  • Meetingen, service en onderhoud

 

         Emission Blue levert zonder tussenhandel rechtstreeks vanuit productielocatie

       VCA 002 (2).jpg

                                                                                                                                                                                                                                          

De overheid stelt strenge eisen aan de uitstoot van stikstofoxiden uit verbrandingsinstallaties. Daarnaast maakt de reductie van CO en Etheen het rookgas geschikt voor CO2 dosering in de glastuinbouw.

Om aan deze emissie-eisen te voldoen kan er gewerkt worden met een techniek van katalysatoren in het uitlaatsysteem. Deze zogeheten SRC en OXI katalysatoren zorgen voor een reductie van zowel de NOᵪ waarden als ook het verder reduceren van Etheen, CO en formaldehyde in de uitlaatgassen.

 

Lees meer Lees meer Producten Producten