Emission Blue levert haar bijdrage aan het reduceren van milieu vervuilende NOx (stikstofoxiden), koolstofmonoxide (CO) en koolwaterstoffen (o.a. etheen) door middel van selective katalytische reductie en oxidatie.

 

Onze producten en diensten:

  • SCR en OXI katalysatoren voor rookgasreinigers

  • Diesel partikel filters en katalysatoren (DPF/DOC) voor o.a. scheepvaart

  • DeNox installaties voor o.a. industriële toepassingen

  • Rookgasreinigers voor o.a. glastuinbouw

  • Emissie analysesystemen

  • Meetingen, service en onderhoud

 

         Emission Blue levert zonder tussenhandel rechtstreeks vanuit productielocatie

       VCA 002 (2).jpg

                                                                                                                                                                                                                                          

De overheid stelt strenge eisen aan de uitstoot van stikstofoxiden uit verbrandingsinstallaties. Daarnaast maakt de reductie van CO en Etheen het rookgas geschikt voor CO2 dosering in de glastuinbouw.

Om aan deze emissie-eisen te voldoen kan er gewerkt worden met een techniek van katalysatoren in het uitlaatsysteem. Deze zogeheten SRC en OXI katalysatoren zorgen voor een reductie van zowel de NOᵪ waarden als ook het verder reduceren van Etheen, CO en formaldehyde in de uitlaatgassen.

 

Lees meer Lees meer Producten Producten